CedergrenskaTextVitTransparent
Artikel:
Bild av lärare som hjälper elever i ett klassrum

I hjärtat av Cedergrenska finns våra dedikerade medarbetare som utmärker sig för sin kompetens och sitt engagemang för elevernas utbildning och välmående. Bland dessa medarbetare finner vi Mark Clarhäll, lärare på Täby Friskola, som inte bara delar sin kunskap, utan även inspirerar och motiverar sina elever varje dag. I denna artikel får vi en inblick i Marks vardag på Täby Friskola, där han delar med sig av sina erfarenheter, utmaningar och de unika aspekterna av sitt yrke som gör det så givande. 

Mark undervisar i teknik och matematik vid Täby Friskola och har sedan hösten 2017 blivit en viktig del av skolans gemenskap.  

Vad brinner du för i ditt arbete som lärare?

Min passion ligger i att hjälpa elever att utvecklas inte bara akademiskt utan också socialt och emotionellt. Jag strävar efter att stärka deras självkänsla och uppmuntra dem att utforska nya intressen och idéer.  

Vad är unikt med Täby Friskolas verksamhet?

Täby Friskola utmärker sig genom sin flexibilitet, kreativitet och de höga krav och förväntningar som ställs på både elever och personal. Detta tillsammans med en mycket bra arbets- och skolledning skapar goda resultat.   

På vilket sätt främjar skolan innovation och kreativitet bland eleverna?

Vi främjar innovation och kreativitet genom att skapa en positiv atmosfär i klassrummet där eleverna känner sig trygga att dela sina idéer. Vi uppmuntrar också elevinflytande och hyllar nya idéer genom aktiviteter som vår vårshow och dans.  

Vad är utmärkande med att jobba för Cedergrenska?

Det bästa med att jobba för Cedergrenska är de korta beslutsvägarna och möjligheten att samarbeta med kloka och erfarna kollegor. Våra chefer är kompetenta och skapar en förtroendefull arbetsmiljö.  

Vad är aktuellt för er på Täby Friskola just nu?

För närvarande arbetar vi med att ständigt förbättra våra kriterier och göra våra kravspecifikationer tydligare för eleverna, mycket tack vare deras kloka synpunkter.  

Vad är du mest stolt över i din roll som lärare?

Jag är mest stolt över att jag oftast lyckas nå alla elever och att jag är en lärare som eleverna och deras vårdnadshavare kan lita på. Min erfarenhet och kompetens, min analysförmåga och kreativitet hjälper mig att skapa förtroendefulla relationer med både elever och deras familjer.  

Vi är stolta över att ha lärare som Mark Clarhäll, vars engagemang och dedikation har en betydande inverkan på elevernas utveckling och framtida framgångar. 

Bild av Mark Clarhäll

Mark Clarhäll
Lärare i Matematik och Teknik på Täby Friskola