Artikel:

Tibble Gymnasium Campus Täby har med försteläraren Henrik Mickos fått igenom ansökan om projektmedel från Nordplus på 1,35 miljoner kronor för att finansiera det forskningsprojekt som bedrivs mellan Baltländerna, Finland och Sverige. Projektmedlen kommer brukas under tre år framöver och ska göra det möjligt för elever och lärare från de fem länderna att träffas i vetenskapliga konferenser och gemensamma forskningsprojekt.

25–27 maj tog Tibble emot elever och lärare från de övriga länderna för att presentera och diskutera resultatet i det forskningsprojekt om Fytoremediering som bedrivits under det senaste läsåret. Det internationella nätverkandet är en viktig del av forskningssamarbetet som ska bidra med att eleverna får lära sig om varandras kulturer och av varandras kunskaper.