CedergrenskaTextVitTransparent

Skoldebatten har länge präglats av påståenden om att friskolor är överkompenserade, och att det är de kommunala skolorna som bär tyngden av extra kostnader. Det har varit en bild som har fått fäste i både det offentliga och politiska samtalet. Men är verkligen friskolor överkompenseras?

Förra veckan publicerade Friskolornas Riksförbund en rapport som kastar nytt ljus över frågan om skolpeng. Rapporten granskar skolpengsbesluten i 32 olika kommuner där det framgår att en elev som väljer en fristående skola får nästan 11 000 kr mindre per år än om eleven hade valt en kommunal skola.

Skolminister Lotta Edholm har sedan tidigare framfört att skolpengen för friskolor är för hög och en utredning har tillsatts för att granska skolpengen. Cedergrenskas vd Lotta Smith kommenterar:

”Kommunens redovisning är svår att ta del av och därmed är det svårt att följa upp vad skolpengen går till. Rapporten visar tydligt att bilden av att friskolor är överkompenserade är felaktig, och jag hoppas att den här typen av underlag ska kunna bidra till en mer rättvis diskussion om den framtida skolans form.”

Här kan du läsa rapporten ”Är friskolor överkompenserade?”