Täljöviken

Uppdatering februari 2024

Processen med det önskade bygglovet fortlöper och Magnolia är fortsatt aktiva i denna process. Siktet är nu inställt på en 2-parallellig F-6 skola med runt 350-375 barn.  Mot bakgrund i den uppdaterade befolkningsprognosen för området är förhoppningen att kommunen ska kunna ge ett positivt besked under våren. 

Tidigare nämnd skolstartsår skulle troligtvis skjutas på till höstterminen 2027 med möjlighet att ställa sig i kö från januari 2026. 

 

Uppdatering: Hösten 2023

Tidigare har vi kunnat meddela att Cedergrenska ingått ett avtal med fastighetsutvecklaren Magnolia om att det finns ett intresse för att starta upp en ny skola i Täljöviken. Ambitionen från start var att skolan skulle stå färdig redan nu men projektet har blivit försenat på grund av en mycket utdragen process för fastighetsutvecklaren med bygglovet.

Eftersom vi idag har en mycket hög efterfrågan till Fredsborgskolan är Cedergrenska fortsatt intresserade av att kunna erbjuda möjligheten för ännu fler vårdnadshavare och barn i området att gå på en Cedergrenska-skola och hoppas på positiva besked om etableringsmöjligheterna.

Besked om bygglov kan förväntas i mitten av december 2023 och skulle möjliggöra skolstart höstterminen 2026. För intresserade vårdnadshavare och elever skulle möjligheten att ställa sig i kö till skolan öppna i januari 2025.

Då vi redan nu upplever ett stort intresse för den nya planerade skolan kommer vi framöver att uppdatera informationen på den här sidan så fort vi får ytterligare besked i ärendet.