Artikel:
Täljöviken

Tidigare har vi kunnat meddela att Cedergrenska ingått ett avtal med fastighetsutvecklaren Magnolia om att det finns ett intresse för att starta upp en ny skola i Täljöviken. Ambitionen från start var att skolan skulle stå färdig redan nu men projektet har blivit försenat på grund av en mycket utdragen process för fastighetsutvecklaren med bygglovet.

Eftersom vi idag har en mycket hög efterfrågan till Fredsborgskolan är Cedergrenska fortsatt intresserade av att kunna erbjuda möjligheten för ännu fler vårdnadshavare och barn i området att gå på en Cedergrenska-skola och hoppas på positiva besked om etableringsmöjligheterna.

Besked om bygglov kan förväntas i mitten av december 2023 och skulle möjliggöra skolstart höstterminen 2026. För intresserade vårdnadshavare och elever skulle möjligheten att ställa sig i kö till skolan öppna i januari 2025.

Då vi redan nu upplever ett stort intresse för den nya planerade skolan kommer vi framöver att uppdatera informationen på den här sidan så fort vi får ytterligare besked i ärendet.