Nyförvärv:
Växjö Fria Gymnasium

Sedan 2001 har Växjö Fria Gymnasium bedrivit skolverksamhet och idag är skolan den största friskolan i Växjö inom gymnasium med fokus på högskoleförberedande program. Skolan består av gymnasieskola och erbjuder undervisning i Ekonomi, Naturvetenskap, Vård- och omsorg samt Samhällsvetenskap. Inom alla gymnasieprogram finns det möjlighet att välja nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) inom Ishockey, fotboll och innebandy. Skolan har även vuxenutbildning inom Vård- och omsorg samt Barn- och fritid. Växjö Fria Gymnasium har också en resursskola för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Niklas Pålsson, VD Cedergrenska: ”Det är mycket spännande att det är inom vårt största segment, gymnasieskola, som vi för första gången etablerar oss utanför Storstockholm. Cedergrenska tar nu klivet in i ett nytt geografiskt område och kluster. Växjö är en kommun i tillväxt med växande behov av undervisningsalternativ. Kommun är också positiv till privata alternativ. Vi ser fram emot att VFG blir en del av den Cedergrenska familjen av skolor med hög kvalitet. Det finns många områden att samarbeta kring i framtiden.”

Växjö Fria Gymnasium lägger stort fokus på arbetsmiljö och nyligen flyttade de in i nyrenoverade lokaler som de själva utformat efter elevernas behov. De nya lokalerna ligger i expansiva Arenastaden i Växjö som är ett av de bästa idrottsområdena i Sverige med goda exploateringsmöjligheter och med växande barnkullar.

Håkan Söderström, skolchef för Cedergrenska: ”Vid vårt första möte med företrädare för VFG imponerades jag över hur skolan utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete och på vilket sätt skolans ledning och medarbetare bedriver samt utvecklar verksamhetens undervisningspraktik. Jag ser framför mig att samtliga gymnasieskolor inom Cedergrenska ges stora möjligheter till framgångsrika samarbeten i framtiden. Detta främst med tanke på skolornas likartade utbildningsutbud vad beträffar gymnasieprogram och på det faktum att flera av våra skolors utbildningsinriktning, inte minst inom idrottsutbildning på hög nivå, utgörs av en mycket ambitiös och ömsesidig satsning på att bedriva utbildning i toppklass.”

 

För mer information, kontakta:
Niklas Pålsson, VD Cedergrenska
Telefon: +46 73-400 02 31
E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se