Artikel:
Gymprofil 3

Statistik från riksidrottsförbundet visar en tydlig nedgång för idrottsutövande samtidigt som stillasittandet ökar bland ungdomar i gymnasieåldern. Det var med utgångspunkt i detta som man på Växjö Fria Gymnasium för fem år sedan valde att starta en ny profil på skolan, Gym/Fitness. Målet med profilen är att skapa trygghet och kunskap i gymmiljö som en bra övergång och ett alternativ efter avslutad idrottssatsning.

”Jag fick upp idén när jag läste till idrottslärare och vi hade kurslitteratur som lyfte att många gymnasieelever slutar med sin idrott, antingen på grund av att man inte platsar i sin lagidrott eller för att gymnasiet bidrar till andra intressen.” Beata Kristiansson, lärare i Idrott och hälsa.

Under det första läsåret får eleverna lära sig grunderna inom träning och att lära sig teknik i olika sammanhang. De arbetar både med gruppträning och med fria vikter ute i gymmet. Vid vårterminen så har eleverna rätt tekniska kunskaper för att skapa egna träningsprogram utifrån utsatta mål. Årskurs två bygger vidare på den första kursen och fördjupar kunskaperna om hur man kan träna för att öka muskelstyrka följt av läran om fysiologi och anatomi. Nu under våren så arbetar eleverna med ett projekt där de coachar varandra som personliga tränare.

”Under åren har eleverna inom profilen fått möta både legitimerade dietister, sjukgymnaster, personliga tränare, massörer och gruppträningsinstruktörer. Tanken är att profilen ska kunna ligga som en grund för yrkesverksamhet inom hälsa i framtiden, till exempel som personlig tränare, fysioterapeut eller hälsovetare.” Beata Kristiansson, lärare i Idrott och hälsa.

För att elevernas intresse och utveckling inte ska begränsas till lektionstid erbjuds de ett gymkort som de kan använda på fritiden året om. De elever som läser profilen i årskurs 2 får även möjlighet att gå en instruktörsutbildning över en helg i Växjö. Utbildningen är i samarbete med Nordic Wellness och blir man godkänd så kan man börja jobba som instruktör direkt. Av eleverna som tog examen förra året så var det fem som fick jobb, vilket skapar ett mervärde för båda parter.