Cedergrenska inleder kvalitetsdialoger med Skolverket och SPSM 

Artikel: I slutet av januari möttes Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Cedergrenska för att inleda återkommande kvalitetsdialoger tillsammans. Kvalitetsdialogerna är bland annat inriktade på samtal om likvärdighet samt de sju…

Fortsätt läsaCedergrenska inleder kvalitetsdialoger med Skolverket och SPSM