”En så bra övergång som möjligt för barnen som går från förskola till förskoleklass”

Artikel: Tidigare i våras träffades medarbetare från Cedergrenskas förskolor och förskoleklasser för att skapa och diskutera samverkansstrukturer mellan verksamheterna. Fokus låg på att prata om vilka förmågor som är viktiga…

Fortsätt läsa”En så bra övergång som möjligt för barnen som går från förskola till förskoleklass”